بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 2
بازدید ماه صفحه : 14
بازدید سال صفحه : 90
بازدید امروز سایت : 579
بازدید هفته سایت : 21336
بازدید ماه سایت : 98149
بازدید سال سایت : 1440147

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مزایده
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: 02175094402003:

02175094402003


شماره: 9691001
موضوع: آهن آلات گالوانیزه سالم(نبشی گالوانیزه ساد برزیل حدود 1800 تن)
میزان سپرده: پنج در صد مبلغ پیشنهادی
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-4-12 10:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-4-27 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-4-28 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-3-16 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-3-16 12:00:00
روزنامه رسمی:

ایران

توضیحات:
ضمایم: aghahi 00001.zip
صورتجلسه بازگشایی پاکتها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .