بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 0
بازدید سال صفحه : 0
بازدید امروز سایت : 538
بازدید هفته سایت : 32123
بازدید ماه سایت : 73738
بازدید سال سایت : 73738

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612002
موضوع: تعمیر و نگهداری 21 دستگاه از پستهای انتقال و فوق توزیع گیلان
میزان سپرده: 1293585766
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-5-14 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-5-19 14:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-5-21 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-5-30 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-5-30 11:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: davatnameh.zip
صورتجلسه بازگشایی پاکتها 001.zip
مستند سازی و تعیین برنده 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .