بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 0
بازدید سال صفحه : 0
بازدید امروز سایت : 559
بازدید هفته سایت : 32144
بازدید ماه سایت : 73759
بازدید سال سایت : 73759

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611003
موضوع: طراحی و تأمین یک دستگاه فیدر سیار خط 63 کیلو ولت
میزان سپرده: 312500000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خرید یا تامین کالا
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-5-19 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-5-25 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-5-26 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-6-6 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-6-6 11:00:00
روزنامه رسمی:

قدس

توضیحات:
ضمایم: aghahi.zip
صورتجلسه پایانی کمیته فنی 001.zip
صورتجلسه گشایش پیشنهاد ها .zip
مستند سازی و تعیین برنده 001.zip
گشایش مالی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .