بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 0
بازدید سال صفحه : 0
بازدید امروز سایت : 575
بازدید هفته سایت : 32160
بازدید ماه سایت : 73775
بازدید سال سایت : 73775

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612005
موضوع: بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع وانتقال شرق گیلان
میزان سپرده: 848950000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-5-22 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-5-25 18:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-5-26 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-6-5 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-6-5 10:00:00
روزنامه رسمی:

بصورت دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه 001.zip
صورتجلسه مستند سازی و تجدید مناقصه 001.zip
صورتجلسه گشایش پیشنهاد ها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .