بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 3
بازدید سال صفحه : 3
بازدید امروز سایت : 559
بازدید هفته سایت : 32144
بازدید ماه سایت : 73759
بازدید سال سایت : 73759

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612003
موضوع: نصب تجهیزات،تست و راه اندازی پست 63/20 کیلو ولت GIS صومعه سرا 9612003
میزان سپرده: 0
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-6-4 00:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-6-7 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-6-8 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-6-22 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-6-22 11:00:00
روزنامه رسمی:

فناوران

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
صورتجلسه مستند سازی و تجدید مناقصه 001.zip
صورتجلسه گشایش استعلام ارزیابی کیفی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .