بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 6
بازدید ماه صفحه : 16
بازدید سال صفحه : 16
بازدید امروز سایت : 258
بازدید هفته سایت : 25410
بازدید ماه سایت : 76564
بازدید سال سایت : 76564

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : ترک تشریفات
دسته بندی:
حساب های بانکی: 02175094405008:

02175094405008


شماره: 9631006
موضوع: سرویس و نگهداری و بهره برداری پست نیروگاه گیلان و نگهداری 9 پست انتقال و فوق توزیع
میزان سپرده: 359380955
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد:
تاریخ پایان دریافت اسناد:
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد:
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
روزنامه رسمی:

بصورت دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: صورتجلسه مستند سازی ترک تشریفات 001.zip
صورتجلسه کمیسیون ترک تشریفات 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .