بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 3
بازدید ماه صفحه : 10
بازدید سال صفحه : 10
بازدید امروز سایت : 137
بازدید هفته سایت : 25289
بازدید ماه سایت : 76443
بازدید سال سایت : 76443

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612005
موضوع: تجدید مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع وانتقال شرق گیلان
میزان سپرده: 848950000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-7-12 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-7-16 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-7-17 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-7-29 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-7-29 11:00:00
روزنامه رسمی:

بصورت دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه 001.zip
مستند سازی و اطلاع رسانی لغو 001.zip
کمیته فنی قیمت عادله 001.zip
کمیسیون مناقصه شماره 2 001.zip
گشایش پاکتها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .