بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 2
بازدید ماه صفحه : 8
بازدید سال صفحه : 8
بازدید امروز سایت : 247
بازدید هفته سایت : 25399
بازدید ماه سایت : 76553
بازدید سال سایت : 76553

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : فراخوان ارزیابی کیفی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612004
موضوع: سرویس،تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های مخابراتی انتقال و فوق توزیع
میزان سپرده: 400000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-7-15 13:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-7-20 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-7-22 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-8-2 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-8-2 11:00:00
روزنامه رسمی:

بصورت دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه 001.zip
مستند سازی و اطلاع رسانی برنده 001.zip
کمیته فنی قیمت عادله 001.zip
کمیسیون قیمت عادله 001.zip
گشایش پاکتها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .