بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 3
بازدید ماه صفحه : 9
بازدید سال صفحه : 9
بازدید امروز سایت : 168
بازدید هفته سایت : 25320
بازدید ماه سایت : 76474
بازدید سال سایت : 76474

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612003
موضوع: تجديد نصب تجهيزات،تست و راه اندازي پست 63/20 کيلو ولت GIS صومعه سرا
میزان سپرده: 0
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-7-17 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-7-20 14:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-7-22 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-8-6 14:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-7-17 15:00:00
روزنامه رسمی:

عصر اقتصاد

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
استعلام ارزیابی کیفی 001.zip
تعیین برنده 001.zip
دعوتنامه 001.zip
صورتجلسه گشایش پیشنهاد ها 001.zip
مستند سازی و نتیجه ارزیابی کیفی 001.zip
پایانی ارزیابی کیفی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .