بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 1
بازدید هفته صفحه : 3
بازدید ماه صفحه : 9
بازدید سال صفحه : 13
بازدید امروز سایت : 2819
بازدید هفته سایت : 23455
بازدید ماه سایت : 94586
بازدید سال سایت : 162519

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9512002
موضوع: تجدید مناقصه نصب فیبر نوری بر روی خطوط اولویت بندی شده طرح جامع مخابراتی
میزان سپرده: 141500000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-9-19 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-9-23 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-9-25 08:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-10-11 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-10-11 11:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه 001.zip
مستند سازی و لغو 001.zip
کشایش پاکتهای یک مرحله ای 001.zip
کمیته فنی قیمت عادله 001.zip
کمیسیون قیمت عادله 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .