بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 5
بازدید سال صفحه : 5
بازدید امروز سایت : 699
بازدید هفته سایت : 32284
بازدید ماه سایت : 73899
بازدید سال سایت : 73899

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9512002
موضوع: تجدید مناقصه نصب فیبر نوری بر روی خطوط اولویت بندی شده طرح جامع مخابراتی
میزان سپرده: 141500000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-9-19 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-9-23 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-9-25 08:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-10-11 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-10-11 11:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .