بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 9
بازدید سال صفحه : 15
بازدید امروز سایت : 2848
بازدید هفته سایت : 23484
بازدید ماه سایت : 94615
بازدید سال سایت : 162548

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612007
موضوع: خرید کابل و ملحقات خط 63 کیلو ولت دو مداره تغذیه پست مسکن مهر آستارا
میزان سپرده: 3200000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-10-9 11:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-10-14 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-10-16 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-10-25 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-10-25 11:30:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه 001.zip
مستند سازی لغو خرید کابل آستارا 001.zip
کمیته فنی تجهیزات 001.zip
کمیته فنی قیمت عادله 001.zip
کمیسیون قیمت عادله 001.zip
گشایش مالی خرید کابل 001.zip
گشایش پاکتها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .