بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 3
بازدید ماه صفحه : 10
بازدید سال صفحه : 50
بازدید امروز سایت : 2094
بازدید هفته سایت : 23178
بازدید ماه سایت : 101154
بازدید سال سایت : 358772

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : فراخوان ارزیابی کیفی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612008
موضوع: عملیات اجرایی احداث ساختمان دیسپاچینگ و ستادی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان
میزان سپرده: 0
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-10-20 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-11-1 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-11-2 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-11-18 14:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-11-18 15:00:00
روزنامه رسمی:

جمهوری اسلامی

توضیحات:

محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و تجدید 001.zip
پایانی کمیته فنی 001.zip
گشایش استعلام ارزیابی کیفی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .