بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 0
بازدید سال صفحه : 23
بازدید امروز سایت : 1184
بازدید هفته سایت : 21826
بازدید ماه سایت : 88945
بازدید سال سایت : 363401

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611005
موضوع: احداث پست 63/20 کیلو ولت آستارا
میزان سپرده: 3401000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-10-30 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-11-4 15:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-11-5 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-11-16 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-11-16 11:00:00
روزنامه رسمی:

اقتصاد ملی

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
بازگشایی پاکت ها آستارا 001.zip
تعیین برنده 001.zip
کمیته فنی 001.zip
گشایش مالی پست آستارا 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .