بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 1
بازدید هفته صفحه : 2
بازدید ماه صفحه : 4
بازدید سال صفحه : 4
بازدید امروز سایت : 5891
بازدید هفته سایت : 26604
بازدید ماه سایت : 65259
بازدید سال سایت : 65259

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611007
موضوع: خرید دو دستگاه ترانس قدرت و دو دستگاه ترانس کمپکت پست 230/63/20 کیلو ولت غرب رشت
میزان سپرده: 4120000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-11-8 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-11-11 15:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-11-12 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-11-23 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-11-23 11:00:00
روزنامه رسمی:

آفرینش

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
الحاقیه شماره 2 001.zip
الحاقیه.zip
مستند سازی و تعیین برنده غرب 001.zip
کمیته فنی 001.zip
گشایش مالی دو دستگاه ترانس غرب 001.zip
گشایش پاکتهای غرب 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .