بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 5
بازدید ماه صفحه : 26
بازدید سال صفحه : 26
بازدید امروز سایت : 689
بازدید هفته سایت : 32274
بازدید ماه سایت : 73889
بازدید سال سایت : 73889

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611007
موضوع: خرید دو دستگاه ترانس قدرت و دو دستگاه ترانس کمپکت پست 230/63/20 کیلو ولت غرب رشت
میزان سپرده: 4120000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-11-8 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-11-11 15:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-11-12 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-11-23 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-11-23 11:00:00
روزنامه رسمی:

آفرینش

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
الحاقیه شماره 2 001.zip
الحاقیه.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .