بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 9
بازدید ماه صفحه : 37
بازدید سال صفحه : 50
بازدید امروز سایت : 1055
بازدید هفته سایت : 17620
بازدید ماه سایت : 105070
بازدید سال سایت : 178270

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611008
موضوع: احداث پست 20/63/230 کیلو ولت GIS غرب رشت(EPC)
میزان سپرده: 12320000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-11-25 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-11-29 09:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-11-30 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-12-13 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-12-13 11:00:00
روزنامه رسمی:

اعتماد

توضیحات:
ضمایم: آگهی احداث پست غرب 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .