بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 3
بازدید سال صفحه : 28
بازدید امروز سایت : 1179
بازدید هفته سایت : 21821
بازدید ماه سایت : 88940
بازدید سال سایت : 363396

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611006
موضوع: خدمات سرويس حمل و نقل کارکنان شرکت
میزان سپرده: 1142000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-11-26 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-11-30 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-12-1 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-12-13 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-12-13 10:00:00
روزنامه رسمی:

جهان صنعت

توضیحات:
ضمایم: آگهی خودرو 001.zip
بازگشایی پاکتها 001.zip
مستند سازی و تعیین برنده 001.zip
کمیته فنی قیمت عادله 001.zip
کمیسیون قیمت عادله 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .