بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 4
بازدید سال صفحه : 28
بازدید امروز سایت : 1107
بازدید هفته سایت : 21749
بازدید ماه سایت : 88868
بازدید سال سایت : 363324

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611012
موضوع: خرید دو دستگاه ترانس قدرت نرمال 40 مگاولت آمپر 20/63 کیلو ولت و دو دستگاه ترانس کمپکت 250 کیلو ولت آمپر
میزان سپرده: 2150000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خرید یا تامین کالا
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-11-28 08:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-11-30 15:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-12-1 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-12-13 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-12-13 11:00:00
روزنامه رسمی:

جام جم

توضیحات:
ضمایم: آگهی دو دستگاه ترانس سپیدرود.zip
صورتجلسه گشایش مالی 001.zip
مستند سازی و تعیین برنده 001.zip
کمیته فنی 001.zip
گشایش 2 مالی 001.zip
گشایش پاکتهای ترانس سپیدرود 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .