بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 5
بازدید سال صفحه : 5
بازدید امروز سایت : 168
بازدید هفته سایت : 25320
بازدید ماه سایت : 76474
بازدید سال سایت : 76474

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611009
موضوع: توسعه پستهای63/230 کیلو ولت آستارا ، نفوت و سیاهکلده(EPC)
میزان سپرده: 2242100000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-12-20 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-12-27 15:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-12-28 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-1-27 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-1-27 11:00:00
روزنامه رسمی:

همشهری

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و تجدید 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .