بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 8
بازدید ماه صفحه : 35
بازدید سال صفحه : 80
بازدید امروز سایت : 2094
بازدید هفته سایت : 23178
بازدید ماه سایت : 101154
بازدید سال سایت : 358772

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611009
موضوع: توسعه پستهای63/230 کیلو ولت آستارا ، نفوت و سیاهکلده(EPC)
میزان سپرده: 2242100000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-12-20 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-12-27 15:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-12-28 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-1-27 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-1-27 11:00:00
روزنامه رسمی:

همشهری

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و تجدید 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .