بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 4
بازدید سال صفحه : 28
بازدید امروز سایت : 1206
بازدید هفته سایت : 21848
بازدید ماه سایت : 88967
بازدید سال سایت : 363423

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611016
موضوع: خدمات سرويس و نگهداري و بهره برداري از 11 دستگاه خودروي دولتي
میزان سپرده: 210000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خدماتی
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-1-18 11:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-1-23 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-1-25 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-2-3 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-2-3 11:00:00
روزنامه رسمی:

سیاست روز

توضیحات:
ضمایم: آگهی 00 1 .zip
مستند سازی و تعیین برنده 001.zip
گشایش پاکتها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .