شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان - مناقصه ها و مزایده ها

بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 6
بازدید ماه صفحه : 38
بازدید سال صفحه : 125
بازدید امروز سایت : 1005
بازدید هفته سایت : 22220
بازدید ماه سایت : 102989
بازدید سال سایت : 662809

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : فراخوان ارزیابی کیفی
دسته بندی:
حساب های بانکی: 02175094405008:

02175094405008


شماره: 9612009
موضوع: عملیات اجرای خط 63 کیلو ولت کابلی تغذیه پست مسکن مهر آستارا
میزان سپرده: 0
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-3-2 08:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-3-9 14:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-3-10 08:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-3-29 14:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-3-29 15:00:00
روزنامه رسمی:

خراسان

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
صورتجلسه گشایش استعلام ارزیابی کیفی 001.zip
پایانی کمیته فنی 001.zip
کمیسیون تجدید مناقصه 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .