بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 1
بازدید سال صفحه : 52
بازدید امروز سایت : 2345
بازدید هفته سایت : 26512
بازدید ماه سایت : 119190
بازدید سال سایت : 754136

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : فراخوان ارزیابی کیفی
دسته بندی:
حساب های بانکی: 02175094405008:

02175094405008


شماره: 9612009
موضوع: عملیات اجرای خط 63 کیلو ولت کابلی تغذیه پست مسکن مهر آستارا
میزان سپرده: 0
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-3-2 08:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-3-9 14:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-3-10 08:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-3-29 14:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-3-29 15:00:00
روزنامه رسمی:

خراسان

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
صورتجلسه گشایش استعلام ارزیابی کیفی 001.zip
پایانی کمیته فنی 001.zip
کمیسیون تجدید مناقصه 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .