بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 2
بازدید هفته صفحه : 10
بازدید ماه صفحه : 53
بازدید سال صفحه : 63
بازدید امروز سایت : 2919
بازدید هفته سایت : 24581
بازدید ماه سایت : 89671
بازدید سال سایت : 465486

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: 02175094405008:

02175094405008


شماره: 9711002
موضوع: تعمير و نگهداري ساختمانها و تأسيسات شرکت
میزان سپرده: 435000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-3-2 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-3-8 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-3-9 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-3-21 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-3-21 09:30:00
روزنامه رسمی:

عصر اقتصاد

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .