بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 4
بازدید سال صفحه : 49
بازدید امروز سایت : 2119
بازدید هفته سایت : 26286
بازدید ماه سایت : 118964
بازدید سال سایت : 753910

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: 02175094405008:

02175094405008


شماره: 9711002
موضوع: تعمير و نگهداري ساختمانها و تأسيسات شرکت
میزان سپرده: 435000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-3-2 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-3-8 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-3-9 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-3-21 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-3-21 09:30:00
روزنامه رسمی:

عصر اقتصاد

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و تعیین برنده 001.zip
کمیته فنی عادله بودن قیمت 001.zip
کمیسیون عادله بودن قیمت 001.zip
گشایش پیشنهادها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .