بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 4
بازدید سال صفحه : 59
بازدید امروز سایت : 2072
بازدید هفته سایت : 26239
بازدید ماه سایت : 118917
بازدید سال سایت : 753863

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: 02175094405008:

02175094405008


شماره: 9711001
موضوع: مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فنس محدوده زمین واگذاری اطراف پست230 کیلو ولت لوشان
میزان سپرده: 150000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-3-5 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-3-9 15:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-3-10 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-3-28 10:30:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-3-28 11:30:00
روزنامه رسمی:

حمایت

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و اطلاع رسانی لغو مناقصه.zip
پیش از فراخوان 001.zip
گشایش پیشنهاد ها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .