بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 5
بازدید ماه صفحه : 9
بازدید سال صفحه : 37
بازدید امروز سایت : 4731
بازدید هفته سایت : 25166
بازدید ماه سایت : 91683
بازدید سال سایت : 438804

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: 02175094405008:

02175094405008


شماره: 9611018
موضوع: نصيب فيبر نوري بر روي خطوط اولويت بندي شده طرح جامع مخابراتي
میزان سپرده: 187150000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-3-19 10:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-3-23 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-3-24 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-4-4 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-4-4 11:00:00
روزنامه رسمی:

جهان صنعت

توضیحات:
ضمایم: آگهی .zip
بازگشایی پاکتها 001.zip
مستند سازی و تعیین برنده 001.zip
کمیته فنی عادله بودن قیمت 001.zip
کمیسیون عادله بودن قیمت 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .