بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 1
بازدید سال صفحه : 52
بازدید امروز سایت : 2119
بازدید هفته سایت : 26286
بازدید ماه سایت : 118964
بازدید سال سایت : 753910

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: 02175094405008:

02175094405008


شماره: 9712001
موضوع: خدمات بهره برداری پست لوشان
میزان سپرده: 289000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-3-22 10:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-3-24 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-3-26 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-3-22 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-4-4 10:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: بازگشایی پاکتها 001.zip
دعوتنامه 001.zip
مستند سازی و تجدید مناقصه 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .