بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 5
بازدید سال صفحه : 31
بازدید امروز سایت : 4606
بازدید هفته سایت : 25041
بازدید ماه سایت : 91558
بازدید سال سایت : 438679

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9611017
موضوع: احداث خط 132 کیلو ولت تغذیه کننده پست سیادتی
میزان سپرده: 270000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-4-31 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-5-4 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-5-6 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-5-15 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-5-15 11:00:00
روزنامه رسمی:

رسالت

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و تجدید مناقصه 001.zip
پایانی ارزیابی فنی پیشنهادها 001.zip
گشایش پاکت مالی 001.zip
گشایش پیشنهادها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .