شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان - مناقصه ها و مزایده ها

بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 1
بازدید هفته صفحه : 7
بازدید ماه صفحه : 38
بازدید سال صفحه : 38
بازدید امروز سایت : 2913
بازدید هفته سایت : 23577
بازدید ماه سایت : 106123
بازدید سال سایت : 660436

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612011
موضوع: خريد کابل و ملحقات خط 63 دو مداره تغذيه پست مسکن مهر آستارا
میزان سپرده: 3800000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خرید یا تامین کالا
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-5-3 11:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-5-8 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-5-9 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-5-20 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-5-20 10:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .