بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 6
بازدید ماه صفحه : 19
بازدید سال صفحه : 19
بازدید امروز سایت : 282
بازدید هفته سایت : 25434
بازدید ماه سایت : 76588
بازدید سال سایت : 76588

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612011
موضوع: خريد کابل و ملحقات خط 63 دو مداره تغذيه پست مسکن مهر آستارا
میزان سپرده: 3800000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خرید یا تامین کالا
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-5-3 11:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-5-8 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-5-9 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-5-20 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-5-20 10:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: تمدید 001.zip
دعوتنامه 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .