بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 3
بازدید سال صفحه : 76
بازدید امروز سایت : 3485
بازدید هفته سایت : 32608
بازدید ماه سایت : 118902
بازدید سال سایت : 745531

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612011
موضوع: خريد کابل و ملحقات خط 63 دو مداره تغذيه پست مسکن مهر آستارا
میزان سپرده: 3800000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خرید یا تامین کالا
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-5-3 11:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-5-8 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-5-9 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-5-20 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-5-20 10:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: بازگشایی پاکتها 001.zip
بازگشایی پاکتهای مالی 001.zip
تمدید 001.zip
دعوتنامه 001.zip
مستند سازی و اطلاع رسانی لغو مناقصه 001.zip
کمیته فنی بازرگانی 001.zip
کمیته فنی قیمت عادله 001.zip
کمیسیون قیمت عادله 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .