بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 2
بازدید ماه صفحه : 5
بازدید سال صفحه : 41
بازدید امروز سایت : 4684
بازدید هفته سایت : 25119
بازدید ماه سایت : 91636
بازدید سال سایت : 438757

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9712001
موضوع: تجديد خدمات بهره برداري پست لوشان
میزان سپرده: 302050000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خدماتی
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-5-9 14:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-5-13 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-5-14 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-5-24 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-5-24 11:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: بازگشایی پاکتها 001.zip
دعوتنامه 001.zip
لغو مناقصه 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .