بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 7
بازدید سال صفحه : 46
بازدید امروز سایت : 4627
بازدید هفته سایت : 25062
بازدید ماه سایت : 91579
بازدید سال سایت : 438700

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711005
موضوع: تأمين 15 نفر نيروي نگهبان جهت حفاظت از اماکن و تأسيسات جديدالاحداث
میزان سپرده: 383000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خدماتی
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-5-10 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-5-16 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-5-17 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-5-29 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-5-29 11:00:00
روزنامه رسمی:

اعتماد

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001 .zip
مستند سازی و تجدید مناقصه 001.zip
گشایش پیشنهادها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .