بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 4
بازدید ماه صفحه : 12
بازدید سال صفحه : 93
بازدید امروز سایت : 4593
بازدید هفته سایت : 25028
بازدید ماه سایت : 91545
بازدید سال سایت : 438666

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : فراخوان ارزیابی کیفی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612009
موضوع: تجدید فراخوان عملیات اجرای خط 63 کیلو ولت کابلی تغذیه پست مسکن مهر آستارا
میزان سپرده: 0
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-6-3 07:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-6-6 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-6-7 08:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-6-24 14:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-6-24 15:00:00
روزنامه رسمی:

فناوران

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
پایانی ارزیابی کیفی 001.zip
گشایش استعلام ارزیابی کیفی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .