بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 12
بازدید سال صفحه : 33
بازدید امروز سایت : 2884
بازدید هفته سایت : 25129
بازدید ماه سایت : 106747
بازدید سال سایت : 241853

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مزایده
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9791001
موضوع: مزایده 24 دستگاه خودروهای سبک و 15 دستگاه خودروهای سنگین مستعمل شرکت برق منطقه ای گیلان
میزان سپرده: طبق آگهی
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : سایر
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-6-3 10:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-6-7 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-6-3 08:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-6-19 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-6-19 11:00:00
روزنامه رسمی:

دنیای اقتصاد

توضیحات:
ضمایم: scan0001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .