بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 3
بازدید سال صفحه : 82
بازدید امروز سایت : 2087
بازدید هفته سایت : 26254
بازدید ماه سایت : 118932
بازدید سال سایت : 753878

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711003
موضوع: خرید اسپیسرهای بین فازی بخشی از خطوط فوق توزیع و انتقال آسیب دیده در زمستان95
میزان سپرده: 305000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خرید یا تامین کالا
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-6-17 11:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-6-21 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-6-22 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-7-9 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-7-9 11:00:00
روزنامه رسمی:

کیهان

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و اطلاع رسانی لغو مناقصه 001.zip
کمیته فنی بازرگانی 001.zip
کمیته فنی قیمت عادله 001.zip
کمیسیون قیمت عادله 001.zip
گشایش پیشنهادها 001.zip
گشایش مالی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .