بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 1
بازدید هفته صفحه : 4
بازدید ماه صفحه : 12
بازدید سال صفحه : 56
بازدید امروز سایت : 2696
بازدید هفته سایت : 24941
بازدید ماه سایت : 106559
بازدید سال سایت : 241665

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711008
موضوع: خدمات علف چينی،باغبانی و نظافت پستهای انتقال و انبارها
میزان سپرده: 753000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خدماتی
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-6-24 14:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-6-28 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-6-28 18:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-7-9 08:30:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-7-9 09:30:00
روزنامه رسمی:

هدف و اقتصاد

توضیحات:
ضمایم: آگهی 00 1.zip
بازگشایی پاکتها 001.zip
صرورتجلسه شماره2 کمیسیون مناقصه جهت تایید قیمت 001.zip
صورتجلسه کمیته فنی جهت عادله بودن قیمت 001.zip
مستند سازی و تجدید 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .