بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 20
بازدید ماه صفحه : 58
بازدید سال صفحه : 58
بازدید امروز سایت : 168
بازدید هفته سایت : 25320
بازدید ماه سایت : 76474
بازدید سال سایت : 76474

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9712003
موضوع: مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستمهای حفاظتی تعداد 11پست انتقال و فوق توزیع
میزان سپرده: 970100000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-7-1 11:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-7-3 18:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-7-4 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-7-18 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-7-18 11:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .