بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 10
بازدید سال صفحه : 165
بازدید امروز سایت : 238
بازدید هفته سایت : 17503
بازدید ماه سایت : 88811
بازدید سال سایت : 533054

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : فراخوان ارزیابی کیفی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9712005
موضوع: خدمات بهره برداري پست های فوق توزیع
میزان سپرده: 0
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت :
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-7-7 09:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-7-12 18:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-7-14 08:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-7-7 11:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-7-28 11:00:00
روزنامه رسمی:

آفرینش

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و اطلاع رسانی لغو مناقصه 001.zip
کمیسیون اطلاع رسانی ارزیابی کیفی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .