بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 2
بازدید هفته صفحه : 33
بازدید ماه صفحه : 84
بازدید سال صفحه : 84
بازدید امروز سایت : 2904
بازدید هفته سایت : 23540
بازدید ماه سایت : 94671
بازدید سال سایت : 162604

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9712006
موضوع: خدمات بهره برداري پست های انتقال و فوق توزیع
میزان سپرده: 0
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-8-1 10:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-8-6 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-8-7 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-8-23 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-8-23 11:00:00
روزنامه رسمی:

جام جم

توضیحات:
ضمایم: آگهی 00 1.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .