بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 11
بازدید سال صفحه : 194
بازدید امروز سایت : 131
بازدید هفته سایت : 16958
بازدید ماه سایت : 87624
بازدید سال سایت : 538463

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711009
موضوع: احداث پست 230/63/20 کيلو ولت GIS غرب رشت(EPC)
میزان سپرده: 18971000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت :
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-8-6 10:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-8-10 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-8-11 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-9-12 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-9-12 10:00:00
روزنامه رسمی:

قدس

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
تعیین برنده 001 .zip
تمدید آگهی 001.zip
پایانی کمیته فنی 001.zip
گشایش مالی 001 .zip
گشایش پیشنهادها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .