بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 4
بازدید هفته صفحه : 40
بازدید ماه صفحه : 119
بازدید سال صفحه : 119
بازدید امروز سایت : 2848
بازدید هفته سایت : 23484
بازدید ماه سایت : 94615
بازدید سال سایت : 162548

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711009
موضوع: احداث پست 230/63/20 کيلو ولت GIS غرب رشت(EPC)
میزان سپرده: 18971000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت :
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-8-6 10:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-8-10 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-8-11 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-9-12 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-9-12 10:00:00
روزنامه رسمی:

قدس

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .