بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 0
بازدید ماه صفحه : 2
بازدید سال صفحه : 143
بازدید امروز سایت : 3324
بازدید هفته سایت : 32447
بازدید ماه سایت : 118741
بازدید سال سایت : 745370

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711006
موضوع: احداث پست 132/63 کيلو ولت شهيد سيادتي رشت (EPC)
میزان سپرده: 2525350000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-9-3 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-9-8 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-9-10 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-10-3 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-10-3 10:00:00
روزنامه رسمی:

نوآوران

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و تجدید مناقصه 001.zip
پایانی کمیته فنی 001.zip
کمیته فنی بررسی قیمتها 001.zip
گشایش پیشنهادها 001.zip
گشایش مالی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .