بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 13
بازدید ماه صفحه : 66
بازدید سال صفحه : 88
بازدید امروز سایت : 677
بازدید هفته سایت : 19025
بازدید ماه سایت : 85802
بازدید سال سایت : 353744

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : فراخوان ارزیابی کیفی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9712006
موضوع: تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع
میزان سپرده:
واحد پولی:
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-9-27 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-10-3 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-10-4 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-10-18 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-10-18 11:00:00
روزنامه رسمی:

بشارت نو

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .