بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 11
بازدید سال صفحه : 95
بازدید امروز سایت : 194
بازدید هفته سایت : 17459
بازدید ماه سایت : 88767
بازدید سال سایت : 533010

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711010
موضوع: عمليات اجرايي مقاوم سازي و باز سازي سوله انبار مرکزي
میزان سپرده: 316500000
واحد پولی:
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-10-3 12:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-10-10 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-10-11 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-10-23 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-10-23 10:00:00
روزنامه رسمی:

اقتصاد ملی

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001 .zip
عادله بودن قیمت کمیته فنی 001.zip
مستند سازی و تجدید مناقصه 001.zip
کمیسیون عادله بودن قیمت 001.zip
گشایش پیشنهاد ها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .