بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 16
بازدید سال صفحه : 75
بازدید امروز سایت : 131
بازدید هفته سایت : 17396
بازدید ماه سایت : 88704
بازدید سال سایت : 532947

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: T9711008
موضوع: خدمات علف چينی،باغبانی و نظافت پستهای انتقال و انبارها
میزان سپرده: 795200000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خدماتی
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-10-12 09:40:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-10-18 09:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-10-19 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-11-1 09:30:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-11-1 11:00:00
روزنامه رسمی:

افکار

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و تعیین برنده 001.zip
گشایش پیشنهاد ها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .