بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 2
بازدید ماه صفحه : 28
بازدید سال صفحه : 97
بازدید امروز سایت : 161
بازدید هفته سایت : 17426
بازدید ماه سایت : 88734
بازدید سال سایت : 532977

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مزایده
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9791002
موضوع: مزايده 6 دستگاه خودروهاي سبک و 5 دستگاه خودروهاي سنگين
میزان سپرده: 81450000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : سایر
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-10-25 11:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-11-2 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-11-3 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-11-15 12:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-11-15 14:00:00
روزنامه رسمی:

جمهوری اسلامی

توضیحات:
ضمایم: آگهی 01.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .