بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 2
بازدید ماه صفحه : 23
بازدید سال صفحه : 100
بازدید امروز سایت : 116
بازدید هفته سایت : 17381
بازدید ماه سایت : 88689
بازدید سال سایت : 532932

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711011
موضوع: خريد سيم هاي هادي بخشي از خطوط فوق توزيع و انتقال گيلان
میزان سپرده: 1794000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خرید یا تامین کالا
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-11-2 09:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-11-9 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-11-10 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-11-29 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-11-29 10:00:00
روزنامه رسمی:

اسرار

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001 .zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .