بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 2
بازدید ماه صفحه : 46
بازدید سال صفحه : 46
بازدید امروز سایت : 210
بازدید هفته سایت : 17475
بازدید ماه سایت : 88783
بازدید سال سایت : 533026

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 971201
موضوع: عمليات ساختماني 27 دستگاه فونداسيون باقيمانده قطعه دوم خط چهار مداره 230 و 63 کيلو ولت انزلي _ پره سر
میزان سپرده: 2631350000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-12-1 19:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-12-5 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-12-6 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-12-20 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-12-20 12:00:00
روزنامه رسمی:

بصورت دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه به شرکتها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .