بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 1
بازدید هفته صفحه : 5
بازدید ماه صفحه : 51
بازدید سال صفحه : 51
بازدید امروز سایت : 146
بازدید هفته سایت : 17411
بازدید ماه سایت : 88720
بازدید سال سایت : 532963

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711014
موضوع: سرویس حمل و نقل کارکنان شرکت (خودروهای استیجاری)
میزان سپرده: 1538000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-12-4 09:45:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-12-8 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-12-9 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-12-20 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-12-20 10:00:00
روزنامه رسمی:

جمهوری اسلامی

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .