بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 9
بازدید ماه صفحه : 50
بازدید سال صفحه : 50
بازدید امروز سایت : 102
بازدید هفته سایت : 17367
بازدید ماه سایت : 88675
بازدید سال سایت : 532918

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711010
موضوع: تجدید عملیات اجرایی مقاوم سازی و باز سازی سوله انبار مرکزی
میزان سپرده: 316500000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-12-5 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-12-8 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-12-9 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-12-20 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-12-20 11:00:00
روزنامه رسمی:

کارو کارگر

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .