بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 18
بازدید سال صفحه : 105
بازدید امروز سایت : 2072
بازدید هفته سایت : 26239
بازدید ماه سایت : 118917
بازدید سال سایت : 753863

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9711010
موضوع: تجدید عملیات اجرایی مقاوم سازی و باز سازی سوله انبار مرکزی
میزان سپرده: 316500000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-12-5 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-12-8 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-12-9 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-12-20 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-12-20 11:00:00
روزنامه رسمی:

کارو کارگر

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
مستند سازی و تعیین برنده 001.zip
کمیته فنی قیمت عادله 001.zip
کمیسیون قیمت عادله 001.zip
گشایش پیشنهادها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .