بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 24
بازدید سال صفحه : 175
بازدید امروز سایت : 2036
بازدید هفته سایت : 26203
بازدید ماه سایت : 118881
بازدید سال سایت : 753827

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : ترک تشریفات
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9731006
موضوع: واگذاری خدمات بهره برداری پستهای فوق توزیع
میزان سپرده: 3458755349
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-10-16 10:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-10-16 10:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-10-16 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-12-6 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-10-16 10:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: هیئت ترک تشریفات.zip
کمیسیون ترک تشریفات 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .