بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 13
بازدید ماه صفحه : 22
بازدید سال صفحه : 22
بازدید امروز سایت : 178
بازدید هفته سایت : 17443
بازدید ماه سایت : 88751
بازدید سال سایت : 532994

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612009
موضوع: تجديد عمليات اجراي خط63 کيلو ولت کابلي تغذيه پست مسکن مهر آستارا
میزان سپرده: 2700000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-12-22 14:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-12-27 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-12-28 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1398-1-26 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398-1-26 10:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .