گزارش حسابرسی صورتهای مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای برق منطقه ای گیلان؛ برای سیزدهمین سال متوالی مقبول واقع شد  


مهندس آرش کردی رئیس مجمع عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان  با ارسال لوح سپاسی از حسن تدبیر و مسئولیت پذیری مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان قدر دانی کرد. در بخشی از این لوح سپاس آمده است: «نظر به اینکه 13 سال متوالی گزارش حسابرس مستقل آن شرکت در خصوص صورتهای مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به صورت مقبول بوده است ، جا دارد از حسن تدبیر و مسئولیت پذیری جنابعالی و همکاران محترمتان قدردانی نمایم».

اهمیت: 1/5
منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1397/2/8 ساعت 10:10:47 , شاخه: عمومي