مهندس بلبل آبادی: رشد 5 درصدی انرژی دریافتی در سال 96 نسبت به سال 95  


 

 

 

 

انرژی دریافتی از نیروگاه های استان گیلان در سال 1396 برابر با 14,806,814 مگاوات ساعت بود که این مقدار در مقایسه با مورد مشابه سال 1395 (14,094,521 مگا وات ساعت) به میزان 5.05 درصد رشد داشته است.
مهندس «عظیم بلبل آبادي» مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در این خصوص گفت: میزان انرژی دریافتی از نیروگاههای منطقه استان گیلان درسال96 نسبت به سال 95 افزایش یافت. میزان انرژی دریافتی در سال 96 از نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر برابر 5,067,330 (مگاوات ساعت)، از نیروگاه سد تاریک برابر 5,010 (مگاوات ساعت)، از نیروگاه سد سفید رود برابر 208,145 (مگاوات ساعت)، از نیروگاه سیكل تركیبی گیلان برابر7,801,489(مگاوات ساعت)، از نیروگاه شهید بهشتی لوشان برابر1,640,387(مگاوات ساعت)، از نیروگاه گیل و آذر ایرانیان برابر 5,993(مگاوات ساعت) و از نیروگاه بادی منجیل برابر78,460 (مگاوات ساعت) بود.
وی افزود: به عبارتی جمع انرژی دریافتی از نیروگاههای منطقه استان گیلان در سال 96 برابر با 14,806,814 مگاوات ساعت بود که در مقایسه با جمع انرژی دریافتی از نیروگاههای منطقه استان گیلان در سال 95 که برابر با 14,094,521 مگاوات ساعت بود به میزان 5.05 درصد رشد داشته است.

اهمیت: 1/5
منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1397/2/29 ساعت 08:46:18 , شاخه: عمومي