دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات

درباره:

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات با هدف شناسایی تنگناها و مشکلات صنعت برق گیلان و انجام مساعی جهت رفع و یا کاهش معضلات این صنعت در سال 1375 در این شرکت راه اندازی گردید. مأموریت سازمانی این دفتر به عنوان بازوی تشکیلاتی کمیته های تحقیقات برق گیلان عبارت است از : تدوین برنامه ی تحقیقاتی پنج ساله ، تعریف ، اولویت بندی و اجرای برنامه و پروژه های تحقیقاتی در مسیر رفع نیازمندی ها و مشکلات و توانمندسازی صنعت برق گیلان . این دفتر در طول بیش از یک دهه فعالیت خود ده ها پروژه ی تحقیقاتی را مدیریت و اجرا کرده است که نتایج پروژه های موفق در حوزه های مختلف تولید ، انتقال و توزیع نیرو مورد استفاده قرار گرفته است .

دفتر تحقيقات و کنترل کيفيت تجهيزات شرکت برق منطقه اي گيلان وظيفه ي بسترسازي و توسعه ي فرهنگ تحقيقات درسطح منطقه را از طريق توسعه ي ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي منطقه و کشور، سازماندهي و برگزاري سمينارها، سخنراني هاي علمي و انتشار تازه ترين اخبار و مقالات علمي، فني و پژوهشي در بولتن علمي تخصصي و ارائه ي آن بر روي شبکه ي اينترنت انجام مي دهد .

 نظام نامه تحقيقات برق

اهداف :

محدوده ی اجرا :

ارکان تحقیقات برق :

 


مسئول:
علیرضا جوادی خلسری (مشخصات فرد )